Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy

Problematika centralizovaného zadávání je v prostředí hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) řešena již od roku 2011. Usnesením Rady HMP č. 1204 ze dne 3. 6. 2014 byla schválena „Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu hl. m. Prahy“. Přikládáme aktuální verzi „Pravidel centralizovaného zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“, která byla přijata usnesením Rady HMP č. 2612 ze dne 9. 10. 2018.

Centralizované zadávání veřejných zakázek je nástrojem, který posiluje principy hospodárnosti, efektivnosti, transparentnosti a účelnosti při zadávání veřejných zakázek a slouží k dosažení finančních úspor ve veřejných rozpočtech, konkrétně pak úspor v rozpočtu HMP a příspěvkových organizací zřízených HMP. 

 „Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy,“ obsahují systém opatření definující základní pravidla procesu centralizovaně zadávaných veřejných zakázek včetně postavení, práv a povinností jednotlivých zapojených subjektů, stanovení povinnosti účastnit se centralizovaného nákupu vybraných komodit příspěvkovým organizacím zřízeným HMP, stanovení „povinných“ komodit Radou HMP v pozici výkonného orgánu zřizovatele, zapracování postupu pro případy, kdy je výsledkem centralizovaně zadávané veřejné zakázky uzavření rámcové dohody.

Zveřejněno: 11.10.2018 – Admin Administrator
Vytisknout