Web GIS Praha

WGP (WebGIS Praha) zajišťuje práci s údaji katastru nemovitostí a komplexní mapové služby pro Intranet MHMP. Některé aplikace vyžadují přidělení přístupových práv.

Kontakt pro případné dotazy na systém WGP, přidělování práv a podněty k úpravám: 

WGP spustíte z níže uvedeného odkazu: 

https://webgis.mag.mepnet.cz(nová, nyní aktuální verze, otevřít nejlépe v Google Chrome)

(pouze pro oprávněné uživatele) 

Pokud nemáte oprávnění do aktuální verze, požádejte o něj na výše uvedený kontakt

Další mapy z veřejného mapového serveru MHMP jsou přístupné bez omezení:

Katastr nemovitostí

Přístup k aplikacím poskytujícím údaje z katastru nemovitostí

Registry ekonomických subjektů