Jednací řády

Jednací řád Zastupitelstva HMP
upravuje způsob přípravy a průběhu jednání Zastupitelstva, včetně postupu při projednávání návrhů zákonů podávaných Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a způsob kontroly jeho usnesení.

Jednací řád výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy
Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen “výbor„), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

Jednací řád Rady HMP (březen 2020)
upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí Rady, pravidla  jejího jednání a  rozhodování.

Působnost členů Rady HMP
Kompetence členů Rady HMP

Jednací řád komisí Rady hlavního města Prahy (březen 2020)
Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisích Rady hlavního města Prahy  není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé komise stanoveno jinak.

 

 

Zveřejněno: 15.09.2020 – Admin Administrator
Vytisknout