Aplikace

Jednotlivé aplikace spustíte kliknutím na jejich název.

Aplikace MHMP

PDF konvertor

Anonymizace

Úřední deska

Evidence veřejných zakázek (Tender aréna )

eFluxpam (Budovy, Hodnocení, Ekonomika platů, Individuální plány vzdělávání, Benefity)

jNetPublish

Publix

Univerzální spisový uzel

Email

Aplikace odborů

Evidence občanských sdružení

Evidence propagačních akcí

Evidence stížností

Komunální odpad

PM portál

Webcall

 

Školení extranet: Vkládání dat Náhled